Icon
0

Prezenții Termeni și Condiții de utilizare a magazinului online www.doncezar.md sunt aplicabile comenzilor pentru achiziționarea produselor/serviciilor oferite de compania Cezar-Grup SRL prin intermediul site-ului doncezar.md.  

Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, vă recomandăm familiarizarea cu atenție a Termenilor și Condiții-lor prezentate. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă.

1. DISPOZIȚII GENERALE
Acest site este deținut de Cezar-Grup SRL. La înregistrarea comenzii in magazinul online, Cumpărătorul  accepta Termeni si Condițiile de vânzare a bunurilor/produselor și/sau prestare a serviciilor  care sunt bazați pe legislația RM (in continuare – Termeni și Condiții) prezentate mai jos.
Utilizarea website-ului presupune acceptarea Termeni si Condiții propuse de către Cezar-Grup SRL, în conformitate cu Legea nr.284/2004 privind Comerțul Electronic. Relațiile dintre client si vânzător sunt stabilite în baza Legii nr.105/2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, si a altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta.
Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica Termenii si Condițiile date, iar Cumpărătorul este obligat sa monitorizeze modificările.
2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin utilizarea site-ului www.doncezaz.md , sunteți de acord în mod automat cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt necesare pentru procesarea/confirmarea/executarea comenzilor.
Datele personale se prelucrează doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza produsele pe care le comanzi, promoții, google analytics, cookies și notificări\newsletter.
Toată informația ce conține date cu caracter personal este stocată și utilizată doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor pentru care a fost colectată și în conformitate cu prevederile stabilite de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității date-lor și pentru asigurarea utilizării corecte a informației de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețea wireless nu poate fi protejata în totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Cumpărătorului, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.
3. ÎNREGISTRAREA ȘI ACHITAREA COMENZII
Achitarea comenzilor este posibilă cu cardul de plată, în numerar sau prin alte metode oferite de site-ul doncezar.md. La primirea comenzii veți primi bonul fiscal ce va confirma plata. Suma decontată reprezintă costul produselor și al serviciilor de livrare.

Toate achitările între părți se efectuează în moneda Republicii Moldova (în lei moldovenești).
Plata online se face în condiții de siguranța maxima folosind ca instrument de plată cardul de plată, care permite efectuarea de tranzacții online. După efectuarea plății veți primi o confirmare de plata pe adresa dvs. de email.
Procesatorul de plata folosește un sistem securizat, bazat pe ultima versiunea a standardului de securitate 3D-Secure ceea ce înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor în tranzacții sigure online. Aceasta măsura de siguranța presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plații pe o pagina securizata maib unde autentificarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de unică folosințe pentru fiecare tranzacție online.
 Rambursarea mijloacelor bănești se efectuează doar pe cardul de plată care a fost folosit pentru achiziție.
Pentru a efectua o plată, va trebui să introduceți detaliile cardului dvs. bancar. Transferul acestor informații se face în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare. Informațiile sunt transmise în formă criptată și sunt stocate numai pe un server specializat al sistemului de plăți.

Pentru efectuarea plății vor fi solicitate următoarele date:
o   Numărul cardului (16 cifre)
o   Data expirării (luna și anul)
o   Codul CVC sau CVV (3 cifre)
o   Numele și prenumele de pe cardul de plată
Toate achitările se procesează in moneda naționala - MDL (lei moldovenești). În cazul În care valuta operațiu-nii diferă de valuta achitării, convertirea sumei operațiunii se efectuează conform cursului la operațiunile cu carduri din ziua decontării, al băncii emitente.

4. LIVRAREA PRODUSELOR / MĂRFURILOR / SERVICIILOR
După înregistrarea comenzii, cumpărătorului i se oferă informația privind data preconizată de transmitere a comenzii de către curieri / serviciul de livrare. 
Clientul poate să întocmească comanda pe site independent sau la telefonul Centrului de Contact 
(022) 009 009; +373 68 009 099.

Utilizatorul acceptă faptul că doncezar.md nu poartă răspundere pentru întreruperi, livrarea incorectă sau cu întârziere, pentru ștergerea sau nepăstrarea vreunei informații personale a  utilizatorului, nici pentru întreruperile în funcționarea sistemelor de plăți.

Furnizorul  se obligă să livreze Comanda la destinație sau să-i ofere Comanda Clientului în cazul în care acesta însuși o transportă.
Clientul se obligă să plătească produsele și serviciile Furnizorului
Livrarea în raza mun. Chișinău (exepție suburbiile) se efectuează în timp de 1 oră de la confirmarea a comenzii de către operatorii noștri. Livrarea se efectuează de la ora 8:00  până la ora 8:00  și este gratuită pentru comenzi de minim  300 MDL, pentru comenzi cu valoare mai mică se achită livrarea 40 MDL (care va fi inclusă în suma totală a tranzacției/comenzii).
Pentru direcțiile: Dumbrava, Durlești, Codru, Aeroport, Bubueci, Colonița, Tohatin, Stăuceni, Grătiești, Vatra, Cricova se aplică adaos la livrare în sumă de 70 MDL
Termenul de livrare se poate extinde în anumite situații izolate (de exemplu: condiții meteo nefavorabile, perioadele sărbătorilor legale, probleme tehnice neprevăzute etc). Vă vom notifica în cazul în care întâmpinăm una dintre situațiile izolate în prealabil.
Puteți alege orice adresa pentru livrare – acasă, în oficiu sau oricare altă adresă, fără achitări suplimentare. Noi acceptăm o singură adresă de livrare pentru fiecare comandă. În cazul în care aveți nevoie pentru a livra comanda pe diferite adrese, vă rugăm să înregistrați comenzi diferite pentru fiecare adresă.
La primirea produselor, vă rugăm în prezența curierului să verificați integritatea ambalajului, prezența bonului fiscal. Orice pretenție ulterioară cu privire la aceste aspecte nu vor fi acceptate.
5. DREPTUL LA RETUR 
În cazul în care Utilizatorul renunță la Comandă ca urmare a încălcării condițiilor de comercializare a pro-duselor sau în caz de neconformitate a calității produselor, Utilizatorul este obligat ca în termen de 2 ore din momentul survenirii orei de livrare/ primire a comenzii, să informeze doncezar.md pe adresa e-mail cezargrup@gmail.com sau numerele de telefon +373 22 009 009, +373 68 009 099, despre faptul că renunță la Comandă, specificând motivul și furnizând alte date documentare care să justifice refuzul (fotografie a comenzii totale împreună cu o listă a produselor incorecte sau nelivrate, precum și alte dovezi privind caracterul inadecvat al produsului solicitat),  dar și prezentând documente confirmative privind plata comenzii, și să ceară înlocuirea produselor comandate (dacă este posibil) sau returnarea banilor plătiți. Mijloacele bănești sunt returnate pe cardul de pe care s-a efectuat cumpărătura, sau conform metodei de achitare. 
Returnarea  banilor va fi efectuată în termen de 10 (zece) zile din momentul achitării costului comenzii doncezar.md. Termenul de 10 zile este necesar pentru  confirmarea solicitării de returnare a banilor sis-temului de plăți, dar poate să dureze mai mult timp (în funcție de tipul sistemului de plăți și de operatorul contului).
În cazul în care doncezar.md nu primește pe parcursul a  două ore înștiințarea de la Client despre re-nunțarea la comandă și returnarea banilor, comanda se consideră executată, iar banii pentru aceasta nu pot fi returnați.
doncezar.md are dreptul să-i refuze Utilizatorului întocmirea Comenzii cu orice formă de plată („în nu-merar” sau „achitare online” "etc.), dacă Comenzile Utilizatorului, întocmite anterior, nu au fost livrate din vina acestuia. (De exemplu, dacă Utilizatorul nu a deschis ușa sau nu i-a răspuns la telefon curierului la livrarea Comenzii, sau Utilizatorul a specificat o adresă de livrare inexistentă, sau Utilizatorul a refuzat comanda după ce aceasta a fost pregătită etc.)
Dacă doncezar.md a acceptat deja comanda și a început să o pregătească, Consumatorul va achita prețul produselor. 
Cezar-Grup SRL își rezervă dreptul de a anula o comandă fără a fi necesar să furnizeze un motiv înte-meiat.  În cazul anulării fără vre-un motivul întemeiat, Consumatorul va avea dreptul la o rambursare a sumei achitate.
În cazul în care Clientul oferă informații neveridice, doncezar.md are dreptul să suspende sau să anu-leze Comanda.

6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
În conformitate cu prevederile Legii Nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorul de servicii prelucrează date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credință și se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (automate și manuale), cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Furnizorul colectează și prelucrează doar datele personale furnizate de consumatori la efectuarea comenzii: nume, prenume, număr de telefon, adresa, adresa poștală.
Datele personale sunt utilizate exclusiv în scopul administrării site-ului, pentru a permite accesul la informații special, pentru livrarea comenzilor sau pentru a contacta consumatorul în vederea executării livrării. Prin prezenta informare, utilizatorii și consumatorii iau cunoștință despre faptul că li se vor prelucra și utiliza datele cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresa, adresa poștală). Furnizorul de servicii prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor și consumatorilor care sunt furnizate prin navigarea, folosirea și înregistrarea pe site-ul www.doncezar.md
Orice informație furnizată de către utilizatorii și consumatorii site-ului www.doncezar.md, va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca datele personale să fie folosite de Furnizor.
Furnizorul nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele deținute, fără acordul persoanelor vizate și nu va comercializa, schimba, divulga aceste date cu alte persoane, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare (la solicitarea instituțiilor publice ale statului, organele de drept, instanțelor de judecată, de asemenea autorizate să prelucreze date cu caracter personal).
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și utilizate de către Furnizor și în scopuri statistice și de promovare ulterioară. 
Furnizorul de servicii îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal și asigură protecția datelor consumatorilor și le protejează pentru a nu fi pierdute, distruse, distorsionate/falsificate sau divulgate terțelor persoane.
Angajații furnizorului de servicii sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor personale ale consumatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoana împuternicită a Furnizorului. 
Furnizorul utilizează metode și tehnologii de securitate conform prevederilor legale în vigoare.
Furnizorul nu colectează informații referitoare la tranzacții, cum ar fi nr. la card, data expirării, țara de origine.
Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa printr-un email la doncezar@gmail.com sau prin telefon la numărul +373 22 009 009; +373 68 009 099
7. DATELE DE CONTACT 
Denumirea juridica a companiei: Cezar-Grup SRL
IDNO: 1010600007544
Adresa juridica: MD-2008, mun. Chișinău,str. Cornului, 5/2, ap. 39
Adresa fizica: MD-2008, mun. Chișinău,str. Cornului, 5/2, ap. 39 
Telefon de contact: +373 22 009 009, +373 68 009 099
Email de contact: cezargrup@gmail.com


În cazul plângerilor legate direct de momentul cumpărării și vânzării de bunuri, puteți contacta Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței cu urmatoarele contacte:
Adresa: mun. Chisinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012.
Telefon: (022) 741 464
Linia fierbinte: 0 800 28 0 28
Site: www.consumator.gov.md